Selasa, 19 Jun 2012

Kertas Kerja Cadangan Ziarah Kubur 2012KERTAS KERJA CADANGAN
ACARA ZIARAH KUBUR 2012
SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA DAN IRK BRUNEI I & II B
JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


PENDAHULUAN

ZIARAH KUBUR adalah rancangan tahunan aktiviti Brunei II pada tahun 2011 dan akan dilaksanakan pada tahun 2012, oleh sebab pertukaran PPID pada bulan Januari 2012, maka kertas kerja cadangan ini dibawa ke Kawasan Brunei I. Aktiviti ini dijangkakan diadakan pada 1 Julai 2012 oleh Sekolah Ugama Kawasan Brunei I dan II B. Sebelum ini beberapa mesyuarat telah diadakan pada 06 Jun 2011 dan 27 Jun 2011 antara PPID Brunei II bersama Guru-Guru Besar dan Ketua-Ketua Guru Ugama Kawasan Brunei II untuk semakan kertas kerja cadangan.

Pada 13 Mac 2012, satu permesyuaratan diadakan untuk melaksanakan aktiviti ini yang melibatkan PPID Brunei I dan beberapa orang Guru Besar, Penolong Guru Besar dan Ketua Guru Ugama Sekolah Ugama Kawasan Brunei I ditingkat 6, hasil keputusan dalam permesyuaratan tersebut bersetuju supaya ZIARAH KUBUR ini akan dilaksanakan pada tahun ini, insya Allah.

ZIARAH KUBUR melibatkan semua sekolah ugama dan rendah (IRK) kawasan Brunei I dan Brunei II B, guru besar, ketua guru ugama, guru, murid, kakitangan sekolah, ibubapa/penjaga murid.

1.    FORMAT
·        Acara ini dimulakan dengan membaca Surah al-Fatihah, ucapan PPID dan Tetamu Kehormat dan doa selamat.
·        Pembahagian kumpulan-kumpulan mengikut yang telah ditetapkan kawasan-kawasan/tanah perkuburan yang dikenal pasti sebagai tempat ziarah kubur.

2. TARIKH, TEMPAT DAN MASA
        2.1. Dicadangkan sepertimana berikut :
                        Pada      : 8 JULAI 2012M /    18 SYAABAN1433H
                                Hari        : AHAD
                                Jam        : 6.30 PAGI
Tempat  : Kawasan Letak Kerita Kampong Tamoi (majlis pelancaran) dan tempat-tempat lain yang difikirkan sesuai mengikut kumpulan.

       2.2. Cadangan senarai Nama Tanah-Tanah Perkuburan Islam untuk ZIARAH KUBUR 2012:
1.       Subok (Jalan Residency) dan Dagang, Mukim Kianggeh.
2.       Alangan Besar, Tengah, Ujong dan Tungsai, Mukim Kianggeh. (Tamoi)
3.       Alangan Damit, Mukim Kianggeh. (Tamoi)
4.       Bukit Menumpang, Mukim Kianggeh. (Tamoi)
5.       Kandang Haji Tarif, Mukim Kianggeh. (Tamoi)
6.       Rangas, Mukim Kianggeh (dekat Hospital RIPAS)
7.       Si Pilok Mukim Berakas A, dekat Pusat Da’wah Islamiah
8.       Sarai Pimping, Serasa.
9.       Pekan Muara, Serasa. (Pelabohan)
10.    Tambahan tempat yang akan difikirkan kemudian oleh Jawatankuasa.

3. TUJUAN

Antara tujuan mengadakan ZIARAH KUBUR ialah:

a)       Mengingati ahli keluarga, guru-guru, saudara mara dan kaum muslimin dan muslimat yang sudah kembali kerahmatullah.
b)      Mempromosikan cara hidup sihat melalui kerja amal.
c)       Memberi peluang kepada ibu bapa / penjaga murid-murid khasnya dan masyarakat lain amnya untuk turut serta dalam memberi sumbangan mereka dari segi moral dan material.
d)      Untuk mengembangkan mental dan fizikal Pemimpin-Pemimpin, Guru-Guru dan murid-murid melalui aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti ZIARAH KUBUR.
e)       Untuk memberi bantuan kemasyarakatan kepada murid-murid yang terdiri dari anak-anak  yatim dan yang kurang berkemampuan melalui Dana kebajikan pelajar setiap sekolah.
f)         Untuk mengeratkan tali silaturrahim dikalangan warga sekolah, murid dan ibubapa.
g)      Untuk menampung beberapa keperluan Jawatan Kuasa Guru Besar dan Ketua Guru Ugama Brunei I dan Jawatan Kuasa Pemimpin Sekolah-Sekolah Ugama Brunei II B dari segi pentadbiran dan aktiviti Sekolah ugama dan rendah (IRK), dan membeli keperluan perkakas yang digunakan nanti insya Allah di tanah perkuburan.

4. PENYERTAAN
Terdiri daripada Jemputan Khas, Penghulu dan Ketua-Ketua Kampong, Guru-Guru Besar, Ketua-Ketua Guru Ugama, Guru-Guru, Penaja-Penaja, Murid-Murid, Kakitangan Sekolah dan Ibubapa / Penjaga murid-murid serta  masyarakat kampong.

5. SASARAN KUTIPAN / SUMBANGAN
·        Kutipan bermula pada 1 Jun 2012 dan berakhir 12 Julai 2012.
·        Kutipan dan tajaan ini akan didapatkan daripada  warga sekolah, syarikat-syarikat swasta, Perbankan-Perbankan dan orang-orang perseorangan.
·        Derma sumbangan dan bantuan yang dikutip adalah secara sukarela dan seangkat-angkat hati.

6. PEMBAHAGIAN KUTIPAN / SUMBANGAN DAN BANTUAN
·        5% daripada hasil kutipan akan didermakan kepada Dana Al Muhtadee Billah bagi Anak-Anak Yatim, Unit Pendidikan Khas Ugama JPI dan Dana Kebajikan Jawatan Kuasa Guru Besar dan Ketua Guru Ugama Brunei I dan Jawatan Kuasa Pemimpin Sekolah-Sekolah Ugama Brunei II B.

7. SENARAI SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA KAWASAN BRUNEI I, IIB DAN NAMA PEGAWAI/GURU YANG DICADANGKAN AKAN MENJALANKAN KUTIPAN.

SEKOLAH UGAMA KAWASAN BRUNEI I
BIL
NAMA SEKOLAH
NAMA GURU
NO IC
1
SU Pelambayan
1)Mat Jali Hj Takong
2) Nurul Jannah  Serbini
00-250066
00-317853 
2
SU Pg Digadong Hj Md Salleh (pagi/petang)
1)Hj Matarais Hj Jais
2)Hjh Aminah Hj Md Salleh
00-270334
00-119574
3
SU RIPAS Kg Saba
1)Noordin Hj Abd Rahman
2)Marduwana Hj Ibrahim
00-277114
00-257878
4
SU BPUK Haji Awg Umar Kg Setia
1)Sanif bin Hj Tarif
2)Kastini hj Jumat
00-277475
00-284267
5
SU PG Muda Al Muhtadee Billah Kg Lurong Dalam
1)Denny Ismenti Hj Timbang
2)Hjh Masnah Hj Sani

00-269956
00-128319
6
SU PAP Masna, Jalan Tutong
1)Hjh Meryana Hj Mohammad
2)Hjh Lily Sufinah Hj Talipuddin
00-266084
00-275107

SEKOLAH UGAMA KAWASAN BRUNEI I (GUNASAMA) BANGUNAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
7
SU Pg Bendahara Lama
1)Pg Hj Md Ali Nordin Pg Hj Metusin
2)Hjh Dyg Siriah Hj Hitam @ Itam
00-285534
00-066186
8
SU Pintu Malim
1)Hjh Rosmawati Raya
2)Ak Md Nasiruddin Pg Hj Abu Bakar
00-277913
00-308872
9
SU Pusat Ulak
1)Zulhelmi bin Hj Awang
2)Hjh Sinyor Besar
00-281262
00-058734
10
SU Mabohai
1)Hjh Hamdiah Hj Tahir
2)Bakri Abu Bakar
00-075836
00-275144
11
SU Haji Tarif Kg Tamoi
1)Mohd Alimin Hj Mohd Ali
2)Rosnani Hj Ahmad
00-287639
00-275144
12
SU Sungai Kebun
1)Inder bin Salleh
2)Hjh Siti Norhayati Hj Japar
00-277860
00-296930
13
SU PAP Besar, Kg Peramu
1)Mohd Syazwan Shah Razali
2)Siti Hajar Hj Yusof
00-310925
00-310405
14
SU Raja Isteri Fatimah
1)Nurina Zafira Hanifah Hj Suhaimi
2)Md Abdul Hadi Hj Duraman
00-285520
01-031071
15
SU Yayasan SHHB
1)Hj Mohammad Afine Hj Majid
2)Mariam Majid
00-282498
00-068256
16
SU Pulaie
1)Umi Zuraifah Hj Piut
2)Asmady Hj Ahmad
00-284892
00-261277
17
SU Sekolah Sukan
1) Roslan Hj Md Yassin
00-254556
18
SU Surau Kg Kiulap
1)Zaini Mohammad
2)Siti Nurul Izayanie Hj Abd Wahab
00-261170
00-296448
19
SU Hj Mohd Jaafar Maun Kg Kiulap
1)Hj Mohd Hazwan Hj Mohammad
2)Nadzirah Hj Zainan
00-269629
00-031437

SEKOLAH UGAMA KAWASAN BRUNEI II B
BIL
NAMA SEKOLAH
NAMA GURU
NO IC
1
SU PMA Azim Serasa Muara
1) Ak Md Jamalul Alam Shah bin Pg Hj Timbang
2) Hjh Floreda binti Hj Ahmad
00-048500
00-128501
2
SU Tanah Jambu
1) H j Md Wizani bin Hj Awang Ali
2) Hj Mohd Ehsan bin Hj Abd Salim
00-278385
 00-292564
3
SU Batu Marang
1) Yusri bin Hj Abd Tahir
2) Azame bin Hj Alias
00-250824
 00-297183
4
SU Salambigar Pagi / Petang
1) Hjh Sarimah binti Hj Bakir
2) Muhammad Fairul bin Hj Hamidon
00-117472
00-284498
5
SU PAP MHB ANB Mentiri Pagi / Petang
1) Hj Md Fadzilah bin Hj Kampong
2) Hj Othman bin Hj Jair
00-276925
00-071404
6
SU Sungai Besar
1) Hjh Siti Fatimah binti Hj Ahmad
2) Nor Asirin bin Hj Puting
00-061743
00-295693

SEKOLAH UGAMA  (GUNA SAMA) BANGUNAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BIL
NAMA SEKOLAH
NAMA GURU
NO IC
7
SU Berakas Garisan
1) Hj Suhaili bin Hj Moksin
2) Nur Intan Safwah binti Hj Muhd Anawi
00-079850
00-309556
8
SU Pantai Berakas
1) Siti Rashidah binti Hj Md Yunus
2) Yussran bin Hj Md Yussof
00-266178
00-309556
9
SU Dato Othman
1) Dyg Hjh Jamaliah bin Hj Yassin
2) Hj Mustazan bin Maidin
00-078721
00-263314
10
SU Delima Satu
1) Dk Hjh Jauyah binti Pg Hj Md Said
2) Pg Ratna Dewi Shalawaty binti Pg Hj Metussin
00-054579
00-260929
11
SU HMS Sungai Hancing
1) Dk Rafidah binti Pg Hj Metahir
2) Nasrul Hakim bin Hj Awg Magon
00-124269
00-277494
12
SU Angkatan Tentera Laut Muara
1) Rosyatiney binti Hj Damit
2) Md Abdul Rasyiid bin Hj Karim
00-265444
00-322714
13
SU SG Bunga Tg Kindana
1) Hjh Noraya binti Hj Metali
2) Hj Md Nuruddin bin Hj Md Zaini
00-070489
00-300086
14
SU OKBI Subok
1) Nurul Fatilah@Dhiya’ Nuwairah binti Hj Awg Omar
2) Awg Aslizam bin Hj Awg Sabli
00-279561
00-284676
15
SU Dato Mohd Yassin Mentiri
1) Khairul/Md Zakwan bin Hj Julay
2) Dyg Hjh Hanisah binti Awg Hj Emran
00-266222
00-301511
16
SU SOAS Muara
1) Dyg Norain binti Hulubalang Diraja Hj Lundin
2) Hj Muhd Rafie bin Hj Abdullah
00-286259
00-312281
17
SU Kapok
1) Rosnah binti Hj Karim
2) Hjh Siti Ratna binti Hj Puasa
00-071487
00-259587
18
SU Sultan Sharif Ali Salambigar
1) Hjh Safiah binti Hj Md Jair
2) Ali bin Hj Majid
00-066171
00-313780

 8. ATURCARA / PROGRAM AKTIVITI
·        Ahli Jawatankuasa hadir
·        Ucapan PPID Bersama
·        Ucapan Tetamu Kehormat bagi pelancaran
·        Jamuan ringan
·        Pembahagian kumpulan mengikut sekolah dan membersihkan dimulakan
·        Membaca Yassin, tahlil dan Doa Arwah
·        Bersurai


9. TETAMU KEHORMAT CADANGAN
YANG MULIA,
USTAZ HAJI HARUN BIN HAJI JUNED,
TIMBALAN SETIAUSAHA TETAP,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

10. SENARAI AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI ZIARAH KUBUR SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA
     KAWASAN BRUNEI I DAN BRUNEI II B.

Penaung                               -               Ustazah Hjh Asmah binti Haji Randah. Pmk. Pengarah Pengajian Islam.

Penasihat Bersama            -               Ustazah Hjh Rusita binti Haji Yahya. Pmk. Pen. Pengarah Pengajian Islam.       
                                                -               Ustazah Hjh Surbiah bt Hj Tengah. Pmk. Pen. Pen. Pengajian Islam
Perkhidmatan dan Korporat.
                                                -               Cikgu Hjh Sinega binti Swadi. Ketua Bahagian Institusi Pengajian.
                                                -               Cikgu Hj Amin bin Haji Tengah. Ketua Bahagian Pentadbiran.
                                                -               Ustazah Hajijah binti Haji Moktal. Ketua Bahagian Profesional.
-                 Cikgu Haji Rosli bin Haji Md  Salleh. Ketua Unit Sekolah-Sekolah Ugama.

Pengawas Am Bersama     -               Cikgu Hj Japar bin Hj Ibrahim.  PPID Kawasan Brunei I.
                                                -               Cikgu Hjh Shamsiah bt Hj Azahari. PPID Kawasan Brunei II B.
                                                -               Cikgu Hjh Mariam bt Hj Jeluddin. Pemb. PPID Kawasan Br I.
-               Cikgu Shahrin bin Hj Abd Razak. Pemb. PPID Kawasan Br II B.
               
Pengerusi Bersama            -               Mohd Halidi bin Awang Hj Basar. GB SU PMAB Kg Lurong Dalam Br I.
Hj Suhaili bin Hj Moksin. GB SU Berakas Garison Br II B.

Timb. Pengerusi Bersama                -               Norhalina binti Haji Amai. GB SU Pg Digadong Hj Md Salleh Br I.
                                                                Hjh Noraya binti Hj Metali. GB SU Sungai Bunga Tanjung Kindana Br II B.

Setiausaha Bersama          -               Suherdy bin Serbini. GB SU Yayasan SHHB Br I.
Hj Md Wizani bin Hj Awang Ali. GB SU Tanah Jambu  Br II B.Timb. Setiausaha Bersama -            Hjh Nor Ismawati @ Yati bt Hj Umar. KGU SR Yayasan SHHB Br I.
                                                                Norain binti Hulubalang Diraja Hj Lundin. GB SU SUAS Muara Br II B.

Bendahari Bersama          -               Sunarty bt Hj Ahmad. GB SU Pelambayan Br I.
Nurul Fatilah@Dhiya’ Nuwairah Hj Awg Omar. GB SU OKBI Subok Br II B.

Juru Kira-Kira Bersama      -               Amran bin Haji Majid. GB SU Hj Mohd Jaafar Maun Br I.
Hjh Noraini bt Hj Bakar. KGU SR St Andrew Br I.
                                                         Yusri bin Hj Abd Tahir. GB SU Bt Marang Br II B.
Hjh Fatimah Hj Hamid. GB SU SU Sg Besar Br II B.

Pengawas Peralatan &      -               Hj Mohammad bin Haji Yahya. GB SU Sekolah Sukan Br I.
Kelengkapan Bersama                      Hjh Raptah Anom binti Hj Md Tahir. GB SU Hj Tarif, Kg Tamoi Br I.
Ak Md Jamalul Alam Shah bin Pg Hj Timbang. GB SU PMAA Serasa Br II B.
Hjh Jamaliah binti Hj Yasin. GB SU Lambak Kiri Br II B.

                                                                Penolong Ketua Badan Sukan & Badan Perkembangan Staff.
                                                                Siti Norlena bt Hj Puasa. KGU Br I.
Asrah bin Pgh Hj Puasa. KGU Br I.
Hjh Asiah bt Hj Kalong. GB SU Pusar Ulak Br I.
Hj Soslan bin Hj Naning. KGU Br I.
Rudnizam bin Hj Mohammad. PGB SU PAP ANB Mentiri Br II B.
Dk Rafidah binti Pg Hj Metahir. GB SU HMS Sg Hanching Br II B.
Hjh Nuur Matiin bin Hj Bakar. Br II B.
Hjh Dyg Damit binti Hj Metussin. PGB SU Lambak Kiri Br II B.

                                                                Ahli-Ahli  Badan Sukan & Badan Perkembangan Staff.

Pengawas Murid-Murid      -               Semua Guru Lelaki & Perempuan setiap sekolah.

Kain Rentang, Publisiti,     -               Md Zulhaidir bin Hj Abd Hamid. KGU Br I.
& Jurugambar Bersama                  Abd Azim bin Hj Abu Bakar. GB SU PAP Besar, Peramu Br I.
Khairul/Md Zakwan bin Hj Julay. GB SU HMY Mentiri Br II B.
Penolong Ketua Badan Multimedia dan Badan ICT
Aida Suharni bin Hj Suhaili. KGU Br I.
Zulymi bin Yahya KGU S Al-Falah. KGU Br I.
Nordin bin Saidin GB SU Bendahara Lama. GB Br I.
Amiruddin bin Mohammad. KGU Br II B.
Md Al-Hafiz bin Hj Md Hairol. Br II B.
Azame bin Hj Alias SU Batu Marang. Br II B.

                                                         Ahli-Ahli Badan ICT.

Pengawas Jamuan Bersama-          Ketua Badan Lawatan dan Badan Kebajikan & Keugamaan
Hj Shahrum bin Hj Abd Hamid. GB SU Surau Kiulap Br I.
Hj Saifullah bin Hj Puteh. Pen. GB Br I.
Hjh Safiah binti Hj Md Jair. GB SU SSA Salambigar Br II B.
Siti Rashidah binti Hj Md Yunus. Br II B.
Hj Md Fadzilah bin Hj Kampong. GB SU PAP ANB Mentiri Br II B.

                                                         Penolong Ketua Badan Lawatan dan Badan Kebajikan & Keugamaam
Hjh Doriani binti Hj Julaihi. GB SU PAP Masna Jln Tutong Br I.
Hj Zaidin bin Hj Ismail. KGU SR Saba Darat Br I.
Hajijah bint Hj Metusin. GB SU Pintu Malim Br I.
Norarifah bt Hj Zaman. Br II B.
Hjh Siti Fatimah binti Hj Hamid. GB SU Sungai Besar Br II B.
Hjh Sarimah binti Hj Bakir. GB SU Salambigar Br II B.
Dk Hjh Jauyah binti Pg Hj Md Said. GB SU Delima Satu Br II B.

                                                         Ahli-Ahli Badan Lawatan Dan Badan Kebajikan & Keugamaan.

Pengawas Cenderahati     -               Ketua Badan Akademik
Othman bin Hj Ismail. GB SU RIPAS Br I.
Hj Yusvy Suparlin bin Hj Md Yussof. KGU SR Pintu Malim Br I.
Rosnah binti Hj Karim. GB SU Kapok Br II B.
Rosyatiney binti Hj Damit. GB SU SOAS, Muara Br II B.
                                                         Penolong Ketua Badan Akademik
Hjh Ajijah binti Hj Abas. GB SU Pulaie Br I.
Norhayati binti Awg Aji. Br I.
Md Saiful Bahri bin Japri. Br II B.
Nur’azimin bin Awg Hj Ridi. Br II B.
                                                         Ahli-Ahli Badan Akademik.

Juru Acara                            -                Abdul Muez bin Misli.

Disediakan oleh:
PPID Kawasan Brunei I daripada kertaskerja asal JKPSSU Brunei II.
Tarikh: Tahun 2011.
Kepada,
Yang Mulia,
Pmk Pengarah Pengajian Islam,
Jabatan Pengajian Islam,
Kementerian Hal Ehwal Ugama,
Negara Brunei Darussalam.

Tarikh: 10 April 2012 / 18 Jamadilawal 1433.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN ZIARAH KUBUR KALI PERTAMA
SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA KAWASAN BRUNEI I DAN BRUNEI II B 2012

Sukacita dipohonkan kebenaran daripada pihak Ustazah mengenai perkara di atas yang  dikendalikan oleh PPID, Guru-Guru Besar, Ketua-Ketua Guru Ugama Sekolah-Sekolah Ugama Kawasan Brunei I dan Brunei II B yang akan diadakan seperti berikut :-

Tarikh / Hari
Jam
Tetamu Kehormat Cadangan
Tempat Cadangan
:
:

:
:
01 Julai 2012 / 11 Syaban 1433 (Ahad).
6.30 Pagi.

Ustaz Haji Harun bin Haji Juned, TSUT, KHEU.
Kawasan Letak Kerita Kampong Tamoi (majlis pelancaran).

Untuk makluman, Ziarah Kubur adalah rancangan tahunan PPID Brunei I dan Brunei II B yang dilaksanakan di sekolah-sekolah ugama kawasan kami. Dalam permesyuaratan Pmk Penolong Pengarah Pengajian Islam yang lalu, ustazah pada dasarnya bersetuju supaya PPID melaksanakan apa jua rancangan yang difikirkan sesuai dan baik dalam kawasan masing-masing.

Sehubungan dengan itu, untuk merealisasikan rancangan ini satu kertas kerja cadangan mengenainya telah dibuat dan dilampirkan bersama.

Kebenaran dan pertimbangan pihak ustazah adalah sangat-sangat diharapkan, dengan itu saya selaku PPID mengucapkan ribuan terima kasih.
والسلام…………………………………………….
[ AWG HAJI JAPAR BIN HAJI IBRAHIM ]
Pegawai Pengajian Islam Kawasan Brunei I.

Salinan
Pemangku Penolong Pengarah Pengajian Islam
Pemangku Penolong Pengarah Pengajian Islam Perkhidmatan dan Korporat
Ketua Bahagian Institusi Pengajian
etua Unit Sekolah-Sekolah Ugama
Pegawai Pengajian Islam Kawasan Brunei IIB.
CADANGAN
SENARAI NAMA TANAH-TANAH PERKUBURAN ISLAM UNTUK ZIARAH KUBUR 2012
SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA DAN IRK BRUNEI I & II B
JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

11.  Subok (Jalan Residency) dan Dagang, Mukim Kianggeh.
12.  Alangan Besar, Tengah, Ujong dan Tungsai, Mukim Kianggeh. (Tamoi)
13.  Alangan Damit, Mukim Kianggeh. (Tamoi)
14.  Bukit Menumpang, Mukim Kianggeh. (Tamoi)
15.  Kandang Haji Tarif Mukim Kianggeh. (Tamoi)
16.  Si Pilok Mukim Berakas A, Dekat Pusat Da’wah Islamiah
17.  Sarai Pimping, Serasa.
18.  Pekan Muara, Serasa. (Pelabohan)
19.  Tambahan tempat yang akan difikirkan kemudian oleh Jawatankuasa.

Bahan rujukan daripada:
Unit Perkuburan,
KHEU.
 


MINIT

Kepada,
Pmk. Pengarah Pengajian Islam
JPI, KHEUPer: MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN ZIARAH KUBUR

Dengan hormatnya sukacita dihadapkan kepada ustazah kertas kerja cadangan seperti yang tersebut di atas.

Bersama ini disertakan surat permohonan, kertas kerja cadangan untuk diteliti dan pemohonan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk kebenaran dan sumbangan.

Sekian disampaikan untuk perhatian dan pertimbangan ustazah.
Awg Hj Japar bin Hj Ibrahim
PPID Brunei I

10 April 2012